Consulten/visites

Als u belt of aan de balie komt, zal de assistente een aantal gerichte vragen stellen om een juist beeld te krijgen van uw hulpvraag.  Door deze vragen te stellen, kan zij inschatten wanneer, door wie en hoe de beste zorg verleend kan worden. De assistentes zijn speciaal opgeleid om deze vragen te stellen. 

Consulten
Alle spreekuren zijn op afspraak.
U kunt tussen 8.00 en 17.00 bellen om een afspraak te maken. Indien u voor 10.00 uur belt kunt u in de meeste gevallen dezelfde dag nog terecht. Voor een consult wordt 10 minuten uitgetrokken. Als u denkt meer tijd nodig te hebben of als u met meerdere gezinsleden komt wordt u verzocht dit te melden bij het maken van de afspraak.

Online afspraken maken
Via de website Mijngezondheid.net kunt u online afspraken maken bij uw huisarts
en praktijkverpleegkundige. U kunt zich bij de assistente opgeven om gebruik te kunnen maken van deze website.

Avondspreekuur
Voor patiënten die vanwege hun werk overdag niet op het spreekuur kunnen komen bestaat de mogelijkheid om op maandag en dinsdag een afspraak te maken na 17:00 uur.

Telefonische consulten
Als u telefonisch contact wilt met uw huisarts kunt u dit 's ochtends opgeven aan de assistente.  Zij kan u dan aangeven rond welk tijdstip u teruggebeld zal worden.

Visites 
Huisbezoeken worden in de regel tussen 11.00 en 13.00 uur afgelegd. Indien een visite voor dezelfde dag nodig is, verzoeken wij u voor 10.45 te bellen.
De assistente zal in een aantal gevallen vragen of het mogelijk is om toch naar de praktijk te komen. Sommige onderzoeken zijn namelijk op de praktijk beter uitvoerbaar. 

E-mailconsult
U kunt via E-mail een vraag stellen via het programma Mijngezondheid.net of via het contactformulier op de home pagina. In beide gevallen loopt het contact via een beveiligde verbinding