Nieuwsoverzicht

> Tijdelijke maatregel patientengegevens delen

Tijdelijke maatregel Landelijk Schakelpunt     8 mei 2020

Vanwege het coronavirus worden patiënten vaker verwezen naar huisartsenposten (HAP) en de spoedeisende hulp (SEH). Steeds meer huisartsenposten leveren 24/7 zorg aan patiënten met een mogelijke coronabesmetting om de huisartsenpraktijken te ondersteunen. Als de huisartsenpost en SEH inzage hebben in de belangrijkste gegevens van de eigen huisarts, kunnen mensen sneller de juiste zorg krijgen en blijven de wachttijden beperkt. Ook als mensen vanwege de drukte door een huisartsenpost, coronapost of ziekenhuis buiten hun eigen regio worden behandeld, is het belangrijk dat de arts deze gegevens van de huisarts kunnen raadplegen.

Normale situatie

In de normale situatie kan de huisartsenpost alleen een samenvatting van uw medische gegevens van de huisarts raadplegen en alleen als u hiervoor toestemming (‘opt-in’) heeft gegeven bij de huisarts of via volgjezorg.nl. Bijna 8 miljoen Nederlanders hebben dat gedaan. Een klein deel heeft aangegeven dat hun gegevens niet gedeeld mogen worden. Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft (nog) geen keuze gemaakt.

 Tijdelijke oplossing

Uitsluitend tijdens de coronacrisis kunnen de huisartsenpost en de SEH ook een samenvatting van de medische gegevens van de huisarts raadplegen als u geen keuze heeft gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hiervoor op 8 april 2020 een tijdelijke maatregel getroffen. Dat betekent dat veel meer mensen snel en goed geholpen kunnen worden.

 Huisartsenorganisaties (NHG, LHV, InEen), Patiëntenfederatie Nederland, VZVZ, zorgverzekeraars (ZN) en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) zorgen er samen voor dat dit veilig en verantwoord gebeurt. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie blijven volgen of dit veilig en verantwoord gebeurt. Na de coronacrisis zijn de gegevens van Nederlanders die geen keuze hebben gemaakt niet meer te raadplegen bij de huisartsenpost en de SEH. Dan geldt weer de normale situatie.

 U houdt de regie

Heeft u contact met de huisartsenpost of de SEH, dan wordt u gevraagd of u het goed vindt dat de gegevens van de huisarts worden geraadpleegd. Zo houdt u zelf de regie. Alleen als u niet aanspreekbaar bent, kunnen de huisartsenpost of de SEH de gegevens zonder die mondelinge toestemming raadplegen. U kunt ook altijd precies zien wat er met uw gegevens gebeurt. Dat kan door op deze website in te loggen bij het inzageportaal. U ziet daar of uw gegevens beschikbaar zijn gesteld. U kunt ook zien of uw gegevens zijn geraadpleegd en door wie.

 Wilt u niet dat uw gegevens worden gedeeld?

Dan kunt u dit bij uw huisarts melden of online aangeven op volgjezorg.nl. U heeft daar DigiD met SMS-functie of de DigiD-app voor nodig. Houd er wel rekening mee dat het door de drukte wat langer dan gebruikelijk kan duren voordat de huisarts uw keuze heeft verwerkt. Heeft u eerder al aangegeven dat u niet wilt dat uw gegevens worden gedeeld, dan gebeurt dat ook nu niet.

 

> Corona:  Behoefte aan sociaal contact?

Mocht u behoefte hebben aan sociaal contact dan kunt u terecht bij een van onderstaande organisaties:

1.De luisterlijn                                                    https://www.deluisterlijn.nl/# lokaal nummer telefoonnummer 033-2102222

2. Het Rode Kruis                                              https://www.rodekruis.nl/ telefoonnummer                              070-4455888

3. SWOS                          https://www.swos.nl/nieuws/1118/corona-virus                       035-6023681

4. Mind ( psychische gezondheid)                        https://wijzijnmind.nl/                                                                    0900 1450

5. Zorgzaam Soest            https://zorgzaamsoest.nl/home/default.aspx

> Ziekte dr. Spelberg

dr Spelberg heeft half april zijn werk weer hervat. Hij werkt op maandag, woensdag en donderdag. Op dinsdag en vrijdag werkt dr verwey

                                        

> Nieuwe inschrijvingen

Onze praktijk is geopend voor patienten uit de postcodes 3766 en 3763 (de wijken Overhees en Boerenstreek)

Er kunnen momenteel alleen nog nieuwe patienten worden ingeschreven in de praktijk van dr Spelberg. De overige twee praktijken zitten vol.

                                        

> Herhaalrecepten

De gezamenlijke apotheken in Soest in samenwerking met de huisartsenpraktijken de Bundeling en Medisch Centrum Overhees hebben per 1 april 2020 een project gestart om het herhalen van chronische geneesmiddelen gemakkelijker te maken.

Het houdt in dat voor een grote groep geneesmiddelen uw herhaling rechtstreeks bij de apotheek aangevraagd kan worden. Dit hoeft dan niet meer via uw huisartsenpraktijk.

Uw apotheek verzorgt deze herhaling in samenwerking met uw huisarts.

Dit houdt in dat:

·De herhaalreceptenlijn van de huisarts komt te vervallen en u zult hierop verwezen worden naar de apotheek.

·Uw een herhaalverzoek doet u bij uw eigen apotheek.

Op welke wijze kunt u dit doen bij uw apotheek?

o   Via de apotheekApp/de app Recappt

o   Via het herhaalnummer op het etiket van uw geneesmiddel

o   Via de website van de apotheek

o   Via de telefoon van uw apotheek

o   Aan de balie bij uw apotheek

Niet alle geneesmiddelen vallen onder deze herhaalregeling, soms zult u alsnog verwezen worden naar uw huisarts. Uw apotheek zal dit dan aangeven. Uw huisarts en apotheek hebben hier samen afspraken over gemaakt.                                        

> Rekening bij niet verschijnen

Rekening bij niet verschijnen
Helaas gebeurt het dat mensen niet verschijnen op de door hen gemaakte afspraak, of deze te laat (<24 uur tevoren) afbellen.
Dit is erg vervelend, omdat hierdoor anderen niet geholpen kunnen worden op deze tijd.
Wij zijn genoodzaakt om hiervoor kosten in rekening te brengen.
Dit betekent dat als u niet verschijnt op uw afspraak bij huisarts, assistente of praktijkondersteuner, u een nota van ons ontvangt.
De kosten bedragen in 2020 €15 voor een enkel consult en €25 voor een dubbele consulttijd.
Deze nota kunt u niet bij uw zorgverzekeraar indienen.

 Zorg er dus voor dat u op tijd aanwezig bent, of >24 uur van tevoren afbelt!

> Afspraak maken via de website

Afspraak maken via de website

Vanaf heden is het heel eenvoudig mogelijk om een afspraak te maken via de website!
Let op:

 • In spoedgevallen altijd bellen voor een afspraak !!
 • Let op! Alleen een afspraak maken bij uw eigen huisartsen!
 • Wilt u een dubbel consult (20 minuten) omdat u meerdere dingen met de huisarts te bespreken hebt, dan moet u twee aansluitende afspraken maken.
 • Wilt u een afspraak maken op woensdag dan geldt het volgende:
  I.v.m. wisselende werkdagen is het niet mogelijk om in de agenda aan te geven welke huisarts die dag aanwezig is.

  -  dr Kranenburg en dr ten Berge werken om en om op woensdag
  -  Dit geldt ook voor de woensdag van dr Spelberg en dr Verweij
  -  dr Spaan en dr Hellemans werken afwisselend de ochtend en de middag op woensdag.

 • U kunt natuurlijk altijd telefonische informeren welke dokter aanwezig is.
 • U krijgt GEEN bevestiging per mail van de afspraak.

> Slaapstraat

Slaapstraat

Onze praktijk werkt met Slaapstraat.
Slaapstraat is een zorgprogramma voor de aanpak van slaapproblemen. Wanneer uw huisarts slaapproblemen bij u signaleert kunt u samen besluiten deel te nemen aan Slaapstraat. De assistente geeft u vervolgens de benodigde informatie over.

U verzamelt gedurende één week allerlei informatie over uw slaapgedrag, waarna u met de huisarts de verzamelde informatie bespreekt.
Samen maakt u zo nodig een behandelplan. U kunt bijvoorbeeld worden doorverwezen naar onze praktijkondersteuner GGZ of het ziekenhuis.

> MijnGezondheid.net

MijnGezondheid.net

Kent u MijnGezondheid.net?

Met MijnGezondheid.net (MGN) regelt u online een aantal gezondheidszaken bij uw huisarts.

U kunt online:

Afspraken maken, recepten herhalen, uw laboratorium uitslagen bekijken; een samenvatting van uw medisch dossier zien of een (beveiligd) mailtje (E-consult) naar uw huisarts sturen.

Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD-code.

Maar sinds kort is er ook van MGN een app voor op uw telefoon: MedGemak waardoor het makkelijker wordt uw gegevens in te zien omdat u hier geen DigiD-code voor nodig heeft.

Wanneer u als patiënt gebruik wilt maken van MijnGezondheid.net, meld u dan aan bij de assistente. Zij hebben een E-mailadres en een telefoonnummer nodig.

Intussen zijn ruim 900 patiënten u voorgegaan!

> Nieuwe huisarts bij dr Spelberg 

Nieuwe huisarts bij dr Spelberg 

Na een onderbreking van vier maanden komt dr J. Verweij op 1 september weer in de praktijk van dr Spelberg​ werken. Zij werkt de dinsdagochtend en de vrijdag. Zij vervangt dr Thuijs.

> Contact met uw huisarts na ziekenhuisopname

Contact met uw huisarts na ziekenhuisopname
Het kan voorkomen dat u in contact komt met andere gezondheidszorginstelling als uw huisarts. Bijvoorbeeld met de huisartsenpost, de ambulancedienst of de specialist. Dit is vaak een indrukwekkende ervaring.

Vaak, maar niet altijd, krijgt de huisarts bericht. Als u een dergelijk contact wilt bespreken met uw huisarts, kunt u het beste een terugbelafspraak maken met de huisarts die u het beste kent.

Een enkele keer horen wij van patiënten terug: “Ik had een spontaan belletje van u verwacht, maar ik hoorde maar niets”. Daaruit spreekt veel vertrouwen, maar ook teleurstelling. Dat laatste willen wij natuurlijk liever voorkomen.

Dus: als u graag even wilt overleggen, bel dan de praktijkassistente. U wordt teruggebeld op een geschikt tijdstip en wij blijven op de hoogte van uw gezondheid.

> Avondspreekuur

Avondspreekuur
Vanaf 1 januari 2017 hebben alle huisartsen een avondspreekuur op maandag en dinsdag.

Het is op die dagen mogelijk om tot en met 18 uur een afspraak te maken. Het is bedoeld voor patienten voor wie i.v.m. werk of om een andere reden deze tijd beter uitkomt. Het is niet bedoeld voor niet urgente zaken die zich in de loop van de dag aandienen.  U kunt ons op deze dagen telefonisch tot 17 uur bereiken.

Wij vragen u zo mogelijk de afspraken voor het avondspreekuur bij arts of assistente in de week ervoor al te maken.

> Meekijkconsult Dermatologie op het zorgplein

Meekijkconsult Dermatologie op het zorgplein
Vanaf 17 mei 2016 kunt u met huidproblemen verwezen worden voor een ‘meekijkconsult’ Dermatologie op het Zorgplein. Dit is een vorm van samenwerking tussen de huisartsen van Soest en de dermatologen van het Meander Medisch Centrum. Hierbij wordt de patient met huidproblemen door de huisarts behandeld, terwijl de dermatoloog meekijkt.  U heeft wel een verwijzing van uw eigen huisarts nodig.

De geboden zorg valt onder het basispakket en wordt dus door uw zorgverzekeraar vergoed. Dit project wordt mogelijk gemaakt door ELZIS en betreft een proefperiode tot 1 januari 2017. Als u deelneemt aan dit spreekuur zal u gevraagd worden om een evaluatieformulier in te vullen. Wij zijn u bij voorbaat dankbaar voor uw (opbouwende) kritiek.

> Elektronisch delen van medische gegevens

Elektronisch delen van medische gegevens

Gaat u akkoord met het elektronisch delen van uw medische gegevens met andere zorgaanbieders?  Dat kan via het Landelijk Schakelpunt.  Je medische gegevens worden niet centraal opgeslagen maar blijven bewaard op de systemen van huisarts en apotheken.

Uw toestemming (zowel een ‘JA’ als een ‘NEE’) kunt u op drie manieren regelen:

Optie 1: Zeg het tegen uw huisarts en apotheek

Optie 2: Geef hen een ingevuld toestemmingsformulier

Optie 3: Regel het online op www.volgjezorg.nl

> Tarieven en Eigen Risico

Tarieven en Eigen Risico
De hoogte van de consult- en visitetarieven wordt jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Tarieven voor bijzondere verrichtingen, zoals het maken van een ecg, het doen van een chirurgische verrichting etc.  worden jaarlijks vastgesteld in overleg met de zorgverzekeraars.

Alle verrichtingen binnen de huisartsenpraktijk, dus ook de consulten bij de praktijkondersteuners, worden volledig door uw zorgverzekeraar vergoed en komen niet ten laste van uw eigen risico. Uitzonderingen hierop zijn de reizigersvaccinaties.

Niet alle voorgeschreven medicijnen worden vergoed; uw apotheek kan u hier verder over informeren. Bovendien komt alle medicatie wel ten laste van het eigen risico.

Ook ten laste van uw eigen risico komen alle aanvragen voor verder onderzoek , zoals bloedonderzoek, kweken, röntgenonderzoek etc. De hoogte van deze tarieven is te vinden op de site van de ziekenhuizen, bijvoorbeeld op  www.meandermc.nl.