Nieuwsoverzicht

> Coronavirus

1. Het Corona-virus:

 Het zal u niet zijn ontgaan dat er vanaf vandaag (zondag 15 maart) een strenger beleid van kracht is met betrekking tot het Coronavirus en hoe verdere verspreiding daarvan te voorkomen / vertragen. Dit duurt voorlopig tot 6 april en is in ons aller belang!

Dit beleid heeft ook consequenties voor de zorg van onze patiënten en hoe we die in onze huisartsenpraktijk vorm gaan geven.

Wij sluiten hiermee aan bij het beleid dat onder meer ook in het Meander wordt gevoerd en zullen alleen nog maar “niet-uitstelbare zorg” verlenen en wel met zo weinig mogelijk fysiek contact. 

Dit betekent concreet dat we zoveel mogelijk afspraken die al staan gepland zullen omzetten naar een telefonische afspraak en ook nieuwe afspraken zo mogelijk telefonisch of via e-consultatie zullen plaatsvinden.

 Voor nieuwe afspraken en vragen geldt dat u wordt verzocht alleen telefonisch contact op te nemen. In alle gevallen zal telefonisch worden beoordeeld welke zorg noodzakelijk is. Indien daarbij blijkt dat een bezoek aan de praktijk tóch nodig is zal dit direct door de huisarts met u worden afgestemd.

 Voor mensen die mogelijk met het Coronavirus zijn besmet en die tóch door de dokter moeten worden gezien, wordt een apart spreekuur ingericht, ofwel een huisbezoek afgelegd, in overleg.

Om te voorkomen dat patiënten elkaar danwel de zorg-medewerkers besmetten in onze praktijk zijn de volgende regels opgesteld die gelden vanaf maandag 16 maart:

-          We proberen het aantal contacten tussen mensen tot een minimum te   beperken.

-          Een afspraak bij de huisarts is alleen nog mogelijk als uw gezondheid in gevaar is (GEEN afspraak maken voor een consult dat kan wachten).

-          Alle afspraken lopen tijdelijk via de telefoon. Het maken van een afspraak middels de webagenda is dus momenteel niet mogelijk.

-          Kom nooit zomaar zonder aankondiging naar de praktijk maar bel. 

-          Moet u nog een briefje of verwijzing ophalen, bel dan, dan sturen we het voor u op.

-          Visites worden alleen gedaan in het geval de huisarts moet beoordelen of u naar het ziekenhuis moet.

-          Moet u hoesten met eventueel koorts, blijf dan thuis en ziek uit.

-          Testen op het Corona virus worden uitsluitend nog bij kwetsbare mensen uitgevoerd, als dit voor een verdere behandeling van belang is (landelijk beleid GG&GD).

-          Tenslotte: Alle controles voor diabetes, bloeddruk, astma, COPD worden uitgesteld, hebt u een afspraak in de periode tot 6 april, dan nemen we contact met u op. 

Excuses voor het ongemak, wij doen dit echter voor uw eigen veiligheid én om te zorgen dat we als praktijk zo goed mogelijk zorg kunnen blijven leveren.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.                                    

> Corona:  Behoefte aan sociaal contact?

Mocht u behoefte hebben aan sociaal contact dan kunt u terecht bij een van onderstaande organisaties:

1.De luisterlijn                                                    https://www.deluisterlijn.nl/# lokaal nummer telefoonnummer 033-2102222

2. Het Rode Kruis                                              https://www.rodekruis.nl/ telefoonnummer                              070-4455888

3. SWOS                          https://www.swos.nl/nieuws/1118/corona-virus                       035-6023681

4. Mind ( psychische gezondheid)                        https://wijzijnmind.nl/                                                                    0900 1450

5. Zorgzaam Soest            https://zorgzaamsoest.nl/home/default.aspx

> Ziekte dr. Spelberg

In verband met een vervelende beenbreuk is dr. Spelberg de komende tijd uit de running. Zijn praktijk zal naast dr Verwey waargenomen worden door een andere arts.

                                        

> Nieuwe inschrijvingen

Onze praktijk is geopend voor patienten uit de postcodes 3766 en 3763 (de wijken Overhees en Boerenstreek)

Er kunnen momenteel alleen nog nieuwe patienten worden ingeschreven in de praktijk van dr Spelberg. De overige twee praktijken zitten vol.

                                        

> Herhaalrecepten

De gezamenlijke apotheken in Soest in samenwerking met de huisartsenpraktijken de Bundeling en Medisch Centrum Overhees starten per 1 april 2020 een project om het herhalen van chronische geneesmiddelen gemakkelijke te maken.

Het houdt in dat voor een grote groep geneesmiddelen uw herhaling rechtstreeks bij de apotheek aangevraagd kan worden. Dit hoeft dan niet meer via uw huisartsenpraktijk.

Uw apotheek verzorgt deze herhaling in samenwerking met uw huisarts.

Dit houdt in:

·         De herhaalreceptenlijn van de huisarts komt te vervallen  en u zult hierop verwezen worden naar de apotheek.

·         Uw herhaalverzoek doet u bij uw eigen apotheek.

·         Op welke wijze kunt u dit doen bij uw apotheek?

o   Via de apotheekApp/de app Recappt

o   Via het herhaalnummer op het etiket van uw geneesmiddel

o   Via de website van de apotheek

o   Via de telefoon van uw apotheek

o   Aan de balie bij uw apotheek

Niet alle geneesmiddelen vallen onder deze herhaalregeling, soms zult u alsnog verwezen worden naar uw huisarts. Uw apotheek zal dit dan aangeven. Uw huisarts en apotheek hebben hier samen afspraken over gemaakt.                                        

> Rekening bij niet verschijnen

Rekening bij niet verschijnen
Helaas gebeurt het dat mensen niet verschijnen op de door hen gemaakte afspraak, of deze te laat (<24 uur tevoren) afbellen.
Dit is erg vervelend, omdat hierdoor anderen niet geholpen kunnen worden op deze tijd.
Wij zijn genoodzaakt om hiervoor kosten in rekening te brengen.
Dit betekent dat als u niet verschijnt op uw afspraak bij huisarts, assistente of praktijkondersteuner, u een nota van ons ontvangt.
De kosten bedragen in 2020 €15 voor een enkel consult en €25 voor een dubbele consulttijd.
Deze nota kunt u niet bij uw zorgverzekeraar indienen.

 Zorg er dus voor dat u op tijd aanwezig bent, of >24 uur van tevoren afbelt!

> Afspraak maken via de website

Afspraak maken via de website

Vanaf heden is het heel eenvoudig mogelijk om een afspraak te maken via de website!
Let op:

 • In spoedgevallen altijd bellen voor een afspraak !!
 • Let op! Alleen een afspraak maken bij uw eigen huisartsen!
 • Wilt u een dubbel consult (20 minuten) omdat u meerdere dingen met de huisarts te bespreken hebt, dan moet u twee aansluitende afspraken maken.
 • Wilt u een afspraak maken op woensdag dan geldt het volgende:
  I.v.m. wisselende werkdagen is het niet mogelijk om in de agenda aan te geven welke huisarts die dag aanwezig is.

  -  dr Kranenburg en dr ten Berge werken om en om op woensdag
  -  Dit geldt ook voor de woensdag van dr Spelberg en dr Verweij
  -  dr Spaan en dr Hellemans werken afwisselend de ochtend en de middag op woensdag.

 • U kunt natuurlijk altijd telefonische informeren welke dokter aanwezig is.
 • U krijgt GEEN bevestiging per mail van de afspraak.

> Slaapstraat

Slaapstraat

Onze praktijk werkt met Slaapstraat.
Slaapstraat is een zorgprogramma voor de aanpak van slaapproblemen. Wanneer uw huisarts slaapproblemen bij u signaleert kunt u samen besluiten deel te nemen aan Slaapstraat. De assistente geeft u vervolgens de benodigde informatie over.

U verzamelt gedurende één week allerlei informatie over uw slaapgedrag, waarna u met de huisarts de verzamelde informatie bespreekt.
Samen maakt u zo nodig een behandelplan. U kunt bijvoorbeeld worden doorverwezen naar onze praktijkondersteuner GGZ of het ziekenhuis.

> MijnGezondheid.net

MijnGezondheid.net

Kent u MijnGezondheid.net?

Met MijnGezondheid.net (MGN) regelt u online een aantal gezondheidszaken bij uw huisarts.

U kunt online:

Afspraken maken, recepten herhalen, uw laboratorium uitslagen bekijken; een samenvatting van uw medisch dossier zien of een (beveiligd) mailtje (E-consult) naar uw huisarts sturen.

Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD-code.

Maar sinds kort is er ook van MGN een app voor op uw telefoon: MedGemak waardoor het makkelijker wordt uw gegevens in te zien omdat u hier geen DigiD-code voor nodig heeft.

Wanneer u als patiënt gebruik wilt maken van MijnGezondheid.net, meld u dan aan bij de assistente. Zij hebben een E-mailadres en een telefoonnummer nodig.

Intussen zijn ruim 900 patiënten u voorgegaan!

> Nieuwe huisarts bij dr Spelberg 

Nieuwe huisarts bij dr Spelberg 

Na een onderbreking van vier maanden komt dr J. Verweij op 1 september weer in de praktijk van dr Spelberg​ werken. Zij werkt de dinsdagochtend en de vrijdag. Zij vervangt dr Thuijs.

> Contact met uw huisarts na ziekenhuisopname

Contact met uw huisarts na ziekenhuisopname
Het kan voorkomen dat u in contact komt met andere gezondheidszorginstelling als uw huisarts. Bijvoorbeeld met de huisartsenpost, de ambulancedienst of de specialist. Dit is vaak een indrukwekkende ervaring.

Vaak, maar niet altijd, krijgt de huisarts bericht. Als u een dergelijk contact wilt bespreken met uw huisarts, kunt u het beste een terugbelafspraak maken met de huisarts die u het beste kent.

Een enkele keer horen wij van patiënten terug: “Ik had een spontaan belletje van u verwacht, maar ik hoorde maar niets”. Daaruit spreekt veel vertrouwen, maar ook teleurstelling. Dat laatste willen wij natuurlijk liever voorkomen.

Dus: als u graag even wilt overleggen, bel dan de praktijkassistente. U wordt teruggebeld op een geschikt tijdstip en wij blijven op de hoogte van uw gezondheid.

> Avondspreekuur

Avondspreekuur
Vanaf 1 januari 2017 hebben alle huisartsen een avondspreekuur op maandag en dinsdag.

Het is op die dagen mogelijk om tot en met 18 uur een afspraak te maken. Het is bedoeld voor patienten voor wie i.v.m. werk of om een andere reden deze tijd beter uitkomt. Het is niet bedoeld voor niet urgente zaken die zich in de loop van de dag aandienen.  U kunt ons op deze dagen telefonisch tot 17 uur bereiken.

Wij vragen u zo mogelijk de afspraken voor het avondspreekuur bij arts of assistente in de week ervoor al te maken.

> Meekijkconsult Dermatologie op het zorgplein

Meekijkconsult Dermatologie op het zorgplein
Vanaf 17 mei 2016 kunt u met huidproblemen verwezen worden voor een ‘meekijkconsult’ Dermatologie op het Zorgplein. Dit is een vorm van samenwerking tussen de huisartsen van Soest en de dermatologen van het Meander Medisch Centrum. Hierbij wordt de patient met huidproblemen door de huisarts behandeld, terwijl de dermatoloog meekijkt.  U heeft wel een verwijzing van uw eigen huisarts nodig.

De geboden zorg valt onder het basispakket en wordt dus door uw zorgverzekeraar vergoed. Dit project wordt mogelijk gemaakt door ELZIS en betreft een proefperiode tot 1 januari 2017. Als u deelneemt aan dit spreekuur zal u gevraagd worden om een evaluatieformulier in te vullen. Wij zijn u bij voorbaat dankbaar voor uw (opbouwende) kritiek.

> Elektronisch delen van medische gegevens

Elektronisch delen van medische gegevens

Gaat u akkoord met het elektronisch delen van uw medische gegevens met andere zorgaanbieders?  Dat kan via het Landelijk Schakelpunt.  Je medische gegevens worden niet centraal opgeslagen maar blijven bewaard op de systemen van huisarts en apotheken.
U kunt zich aanmelden bij de assistente. U kunt ook online toestemming geven via www.volgjezorg.nl 
Voordat u zich opgeeft: lees de folder in de wachtkamer!!

> Tarieven en Eigen Risico

Tarieven en Eigen Risico
De hoogte van de consult- en visitetarieven wordt jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Tarieven voor bijzondere verrichtingen, zoals het maken van een ecg, het doen van een chirurgische verrichting etc.  worden jaarlijks vastgesteld in overleg met de zorgverzekeraars.

Alle verrichtingen binnen de huisartsenpraktijk, dus ook de consulten bij de praktijkondersteuners, worden volledig door uw zorgverzekeraar vergoed en komen niet ten laste van uw eigen risico. Uitzonderingen hierop zijn de reizigersvaccinaties.

Niet alle voorgeschreven medicijnen worden vergoed; uw apotheek kan u hier verder over informeren. Bovendien komt alle medicatie wel ten laste van het eigen risico.

Ook ten laste van uw eigen risico komen alle aanvragen voor verder onderzoek , zoals bloedonderzoek, kweken, röntgenonderzoek etc. De hoogte van deze tarieven is te vinden op de site van de ziekenhuizen, bijvoorbeeld op  www.meandermc.nl.