Praktijkondersteuners GGZ

In de praktijk zijn twee Praktijkonder-steuners GGZ werkzaam:

Franciska Zeilmaker
Maandagochtend, dinsdag en woensdagochtend

Fimke Haarsma
Woensdag en donderdag

Werkzaamheden:

Op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg:

  • ondersteunende gesprekken
  • bemiddeling bij doorverwijzing
  • psychologische testen
  • wachttijdoverbrugging
  • samenwerking met andere instanties binnen de GGZ
  • groepsconsulten: slaaptraining en "minder piekeren"

Afspraken kunnen gemaakt worden bij de assistente of na verwijzing
door de huisarts