Klachtenregeling

Bent u niet tevreden en wilt u een klacht indienen dan kan dat.
U kunt een gesprek aanvragen met onze klachten coördinator (dhr B.E.Spelberg) of met de zorgverlener die het aangaat.

Daarnaast kan u mondeling of schriftelijk een klacht indienen bij al onze medewerkers. U kunt bij hen een klachtenformulier opvragen.

U krijgt binnen 2 weken en uiterlijk binnen 4 weken een reactie van ons.Wilt u de klacht liever buiten ons om indienen dan kan dat bij de

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA  EINDHOVEN
Tel: 088 - 0229100
Maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur.
info@skge.nl