Update Coronavirus 15 Maart

Het zal u niet zijn ontgaan dat er vanaf vandaag (zondag 15 maart) een strenger beleid van kracht is met betrekking tot het Coronavirus en hoe verdere verspreiding daarvan te voorkomen / vertragen. Dit duurt voorlopig tot 6 april en is in ons aller belang!

Dit beleid heeft ook consequenties voor de zorg van onze patiënten en hoe we die in onze huisartsenpraktijk vorm gaan geven.

Wij sluiten hiermee aan bij het beleid dat onder meer ook in het Meander wordt gevoerd en zullen alleen nog maar “niet-uitstelbare zorg” verlenen en wel met zo weinig mogelijk fysiek contact. 

Dit betekent concreet dat we zoveel mogelijk afspraken die al staan gepland zullen omzetten naar een telefonische afspraak en ook nieuwe afspraken zo mogelijk telefonisch of via e-consultatie zullen plaatsvinden.

Voor nieuwe afspraken en vragen geldt dat u wordt verzocht alleen telefonisch contact op te nemen. In alle gevallen zal telefonisch worden beoordeeld welke zorg noodzakelijk is. Indien daarbij blijkt dat een bezoek aan de praktijk tóch nodig is zal dit direct door de huisarts met u worden afgestemd.

Voor mensen die mogelijk met het Coronavirus zijn besmet en die tóch door de dokter moeten worden gezien, wordt een apart spreekuur ingericht, ofwel een huisbezoek afgelegd, in overleg.

Om te voorkomen dat patiënten elkaar danwel de zorg-medewerkers besmetten in onze praktijk zijn de volgende regels opgesteld die gelden vanaf maandag 16 maart:

-          We proberen het aantal contacten tussen mensen tot een minimum te   beperken.

-          Een afspraak bij de huisarts is alleen nog mogelijk als uw gezondheid in gevaar is (GEEN afspraak maken voor een consult dat kan wachten).

-          Alle afspraken lopen tijdelijk via de telefoon. Het maken van een afspraak middels de webagenda is dus momenteel niet mogelijk.

-          Kom nooit zomaar zonder aankondiging naar de praktijk maar bel. 

-          Moet u nog een briefje of verwijzing ophalen, bel dan, dan sturen we het voor u op.

-          Visites worden alleen gedaan in het geval de huisarts moet beoordelen of u naar het ziekenhuis moet.

-          Moet u hoesten met eventueel koorts, blijf dan thuis en ziek uit.

-          Testen op het Corona virus worden uitsluitend nog bij kwetsbare mensen uitgevoerd, als dit voor een verdere behandeling van belang is (landelijk beleid GG&GD).

-          Tenslotte: Alle controles voor diabetes, bloeddruk, astma, COPD worden uitgesteld, hebt u een afspraak in de periode tot 6 april, dan nemen we contact met u op. 

Excuses voor het ongemak, wij doen dit echter voor uw eigen veiligheid én om te zorgen dat we als praktijk zo goed mogelijk zorg kunnen blijven leveren.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.