Zorgplein Soest

In het Zorgplein Soest, de voormalige poli van Meander aan het Dalplein, hebben de Soester huisartsen vanaf 2014 gezamenlijk ruimte gehuurd. In de komende jaren zal in toenemende mate op het Zorgplein, in samenwerking met andere zorgverleners, die zorg verleend worden, die gemeenschappelijk beter uitgevoerd kan worden. Het betreft voornamelijk groepsconsulten, specifieke ingrepen en spreekuren voor bepaalde groepen patiënten. De normale praktijkvoering blijft gewoon in ons Medisch Centrum Overhees. De ruimtes worden deels ook gebruikt voor activiteiten van de Stichting ELZIS, die de samenwerking binnen de 1e lijn in Soest stimuleert (www.elzis.nl)

Op dit moment zijn de volgende activiteiten gaande:

  • Meekijkconsult Dermatologie (lees meer..)
  • Incontinentie spreekuur (lees meer..)
  • De praktijkondersteuners GGZ (geestelijke gezondheidszorg) geven momenteel een cursus voor mensen met slaapproblemen.  Voor meer informatie en voor het opgeven kunt u zich wenden tot onze POH's GGZ, Franciska Zeilmaker en Fimke Haarsma. 
  • Er worden vergaderingen gehouden.
  • Andere praktijken geven momenteel reizigersadviezen en doen rijbewijskeuringen.